Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Gobelínové repliky pařížského zlomku Dalimilovy kroniky

/ Houser.cz, 13.03.2012

K sedmému výročí pořízení pařížského zlomku Dalimilovy kroniky vystaví Národní knihovna od 15. 3. do 20. 5. 2012 gobelíny Věry Mičkové, které znázorňují scény z  iluminací, jimiž je rukopis opatřen. Epizody z raných českých dějin ve formě tkaných tapisérií budou k vidění ve Výstavním sále Galerie Klementinum každý den od 10.30 do 18.00 hod. kromě pondělí.


Kronika tak řečeného Dalimila je nejstarším dějepisným dílem v českém jazyce datovaným do první poloviny 14. století. Národní knihovna ČR schraňuje ve svých sbírkách její tři úplné rukopisy a dva zlomky psané česky. Třetí březnovou neděli tomu bude přesně sedm let, kdy do jejích archivů přibyl také tzv. „pařížský“ zlomek přeložený do latiny, jenž získala dražbou v pařížské aukční síni Piasa. A právě jeho bohaté iluminace inspirovaly olomouckou textilní výtvarnici, která vytvořila i repliku proslulé tapisérie z Bayeux, ke tkanému ztvárnění.


„Když jsem vystavovala tapisérii z Bayeux, setkala jsem se s reakcí, že je to sice krásné, ale proč se neorientuji také na českou historii? A protože jsem nejen výtvarnice, ale i češtinářka, tak mi to zkrátka nedalo. Když jsem pak viděla pařížský zlomek Dalimilovy kroniky, bylo rozhodnuto,“ vzpomíná Věra Mičková. A dodává: „Velice mě zaujalo, že jde vlastně o české dějiny italskýma očima. Iluminace vytvářeli toskánští mniši a do našich příběhů tak vložili svou krajinu, architekturu, faunu i floru. Mniši měli navíc tendenci z jejich pohledu zřejmě nudná pozadí krášlit ornamentálními tapetami, nad jejichž vyšíváním zlatou nití jsem se řádně zapotila.“


Nesnadná byla občas také správná interpretace obrazů potřebná k náležitému převodu do textilního materiálu. „Na jedné scenerii byli třeba klečící lidé, kteří vypadali, jako by rozvinovali koberec. Až později jsem pochopila, že to jsou Chodové, kteří osekávají kmen k ochraně šumavské hranice,“ líčí Věra Mičková. Při tvorbě tapisérií vycházela autorka ze scanů poskytnutých Národní knihovnou, znázorněné výjevy konzultovala rovněž s PhDr. Zdeňkem Uhlířem z oddělení rukopisů a starých tisků.


Komentáře