Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Hledání příběhů v labyrintu výstavy - Prostory narace v Galerii NoD

/ Houser.cz, 25.06.2014

Od středy 11. června je v hlavní galerii Experimentálního prostoru NoD k vidění výstava o příběhovosti v umění Prostory narace. Deset vystavujících autorů zde, každý po svém, reflektuje fenomén "vyprávění" v uměleckém díle. Výstavu tvoří pestrá škála děl, od videoartu přes instalace až po samostatné texty. Ve čtvrtek 3. července se mohou diváci zúčastnit komentované prohlídky výstavy. Prostory narace budou k vidění do 4. července.

 

To, co se odbornou řečí nazývá narace, hraje důležitou roli v mnoha uměleckých oborech. V oblasti výtvarných umění je přílišná popisnost mnohdy nahlížena negativně jako něco, co oslabuje působnost díla v jeho výtvarné podstatě. Například figurativní malba přitom pro předání sdělení využívá právě převyprávění příběhu vizuálními prostředky asi nejčastěji. Takový příběh pak není popisován pouze jako sled událostí a výčet jejich aktérů, ale jako situace odehrávající se ve specifickém místě, čase a prostoru. Důraz na příběhy a jejich mnohoznačnost, které se v současné době objevují u stále širšího počtu uměleckých děl, byly podnětem k sestavení výstavy Prostory narace.

 

Kurátoři Viktor Čech a Caroline Krzyszton v katalogu výstavy zmiňují několik pojmů, klíčových pro porozumění diváka textu - ať už jde o psaný příběh v knize, či výtvarné umělecké dílo. Jedním z těchto důležitých pojmů je místo činu - každé dílo na výstavě Prostory narace je právě takovým místem, v němž divák staví své vlastní imaginativní kulisy světa příběhu. Místo děje, jeho atmosféra, dějiny a plno dalších okolností tvoří svět, kam návštěvník výstavy pomocí narativní linie vstupuje a nechává se jím provázet.

 

Současní tvůrci se s narací potýkají v mnoha různých podobách. O tom vypovídá také pestrá škála uměleckých forem, které lze na Prostorech narace spatřit - jsou to například videoprojekce studenta AVU Milana Mazura, texty spisovatele Arnauda Maïsetti, nebo fotografie vítěze české ceny pro mladé umělce do 40 let Henkel Art.Award. 2011 Jana Pfeiffera. Křížení médií v současném umění poskytuje prostor mnoha formám vyjádření, které umožňují různý výklad děl jak z hlediska současné společnosti, tak i na základě individuálních vědomostí a prožitků.

 

„Spektrum způsobů, jakými lze rozluštit umělecké dílo, je velice bohaté. Autor vždy vybuduje neucelenou strukturu, kterou si divák musí domyslet sám podle svých schopností. Výstava Prostory narace je tak vlastně takovým malým labyrintem - najdete zde spoustu zápletek, kterým je zapotřebí přijít na kloub," doplňují kurátoři.

 

Prostory narace jsou dalším z projektů Experimentálního prostoru NoD věnovaných mladší a střední generaci tvůrců - ty tentokrát zastupují kurátoři Viktor Čech a Caroline Krzyszton. Vstup na výstavu je zdarma.


Komentáře