Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Kniha: Dva pohledy na erotiku v české kultuře

/ Houser.cz, 20.06.2011

Publikace Pohlavní sklony v pořádku? (178 stran) vydaná právě pod hlavičkou Artes Liberales, zaujme už svým názvem: O co jde?


Editoři svazku, Radim Kopáč a Josef Schwarz, známí mj. ze spolupráce na titulech Vrchlický erotický (2011) nebo Velká kniha o prdu (2009), sestavili sborník, který se věnuje vztahu erotiky a kultury, potažmo erotiky a vědy – a to v „českém kontextu po roce 1989“, jak napovídá podtitul.


V knize najdeme dvanáct textů předních českých esejistů a publicistů, jako Viktora Šlajchrta, Jana Jandourka, Petra Weisse a Laury Janáčkové, Jana Kerbra nebo Kateřiny Tučkové. Jejich příspěvky rozebírají a zkoumají, jak se erotické motivy a erotická témata promítaly do porevolučního výtvarného umění, do fotografie, filmu, divadla, komiksu, ale i hudby, případně do mimouměleckých oblastí, jako jsou sociologie, sexuologie, psychologie, potažmo kulturologie.


Texty jsou psány popularizačním, čtivým stylem a jejich záběr se spontánně rozšiřuje jak po ose časové (některé příspěvky sahají pro kontext až na počátek 19. století), tak po ose tematické – mezi jednotlivými druhy umění tu vznikají přirozené souvislosti.


Kniha Pohlavní sklony v pořádku? navazuje na titul Zůstaňtež tudíž tajemstvím… (128 stran), který vyšel u téhož nakladatele loni. Autory jsou opět Radim Kopáč s Josefem Schwarzem, přičemž jejich zájem se v tomto případě omezil na vztah erotiky a literatury, a to literatury české posledních dvou století.


V devíti kapitolách jsou tu rozebírány klíčové body daného terénu: Máchovy šifrované deníky z podzimu 1835, „písně krátké“ Jana Jeníka z Bratřic, erotické básně připisované Jaroslavu Vrchlickému, fenomén folkloristy Karla Jaroslava Obrátila a dále erotické písemnictví první republiky, konce 60. let a dvou porevolučních dekád.


Oba jmenované tituly představují první pokusy zpracovat soustavně dosud opomíjené téma. Činí tak bez nároku na definitivu. Tím otvírají pole nejen čtenářům, ale i dalším zvídavým badatelům.


Komentáře