Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Město bez Židů

/ Houser.cz, 13.06.2014

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Experimentálním prostorem NoD uvede 17. června od 20:00 projekci rakouského němého filmu Město bez Židů s živým hudebním doprovodem. Film o vyhnání Židů z nejmenovaného středoevropského města je děsivou předtuchou pozdějšího vyvražďování Židů, Romů a dalších skupin obyvatel. Po projekci bude následovat diskuze s odborníky na téma antisemitismu a stereotypního zobrazování Židů v literatuře a filmu. Projekce se uskuteční v rámci evropského projektu Praha sdílená a rozdělená, který finančně podpořila Evropská unie v programu Evropa pro občany.


Projekce filmu rakouského režiséra H.K. Breslauera se uskuteční k výročí 75 let od zavedení Norimberských zákonů v českých zemích. Po filmu následuje diskuze s odborníky o dobovém antisemitismu, ve kterém film vznikal a který byl osudný i autorovi knižní předlohy H. Bettauerovi. Hosté přiblíží kontroverze, které promítání filmu i vydání knižní podoby provázely, a budou diskutovat o stereotypním zobrazování Židů v literatuře a ve filmu a obecně o hrozbách a paralelách se současnými formami xenofobie a rasismu. Hosté večera budou historik Michal Frankl z Židovského muzea a profesor Jiří Holý z Pražského centra židovských studií na Filozofické fakultě UK.

 

Projekce filmu Město bez Židů se uskuteční v rámci vzdělávacího projektu Praha sdílená a rozdělená, jenž koordinuje Multikulturní centrum Praha. Pomocí interaktivní paměťové mapy a procházek po Praze přiblíží předválečné česko-německo-židovské soužití a dopady, které na něj měla druhá světová válka a holokaust. To ale neznamená, že se toto město stalo monokulturním, jak o tom svědčí například migrace Romů do Prahy po roce 1945. Projekt je založen na spolupráci mezi odborníky a studenty středních škol. Finančně ho podpořila Evropská unie v programu Evropa pro občany, Česko-německý fond budoucnosti a Polsko-české fórum.

 

Multikulturní centrum Praha pořádá v červnu i další akce zabývající se multikulturní Prahou první poloviny dvacátého století. První akcí je procházka s historikem Chadem Bryantem na téma Kolaborace, donašečství a agenti provokatéři: po stopách Jiřího Arvéda Smíchovského, která se uskuteční 12. června v 18:00. Sraz je na Václavském náměstí za sochou sv. Václava a procházka bude výjimečně v angličtině. Ve středu 18. června od 18:00 se z Malostranského náměstí půjde na procházku s názvem Čekárna Praha - Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem s historikem Thomasem Oellermannem.

 

Více informací o projektu a jednotlivých akcích najdete na www.mkc.cz.

 

Vstupenky na projekci 17. června v ceně 60 Kč budou v prodeji na místě v den konání akce od 16:00.


Komentáře