Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Později než zapomenu

/ Houser.cz, 27.05.2014

Galerie NoD Mini, která je součástí Experimentálního prostoru NoD uvede ve středu 28. května v 17:00 výstavu Nikoly Ivanova s názvem Později než zapomenu. Projekt je zamyšlením nad naším vnímáním reality a jejího odlišení od simulace či technické reprodukce. Autor pro galerii vytvořil trojici děl, které každé svým způsobem, ale zároveň jednotně, na zmíněné téma odpovídají. Vernisáž bude zakončena koncertem DJ Trevor Linde a výstavu pak bude možné spatřit až do 29. června.Na počátku tvorby videa s názvem Později než zapomenu byla věc, která zdánlivě připomínala kus shořelého papíru. Z této věci vznikla fotografie, její technická reprodukce. Fotografie popelu se následně nechala reálně spálit, aby mohl vzniknout videozáznam a další fotografie. Tento koloběh “dekonstrukce obrazu” se důsledně zopakoval ještě jednou. Důležitou roli ve vytváření hraje procesuální cirkulární metoda, která je ale vždy jen vrácením se zpět na začátek, práce s minimální postprodukcí a důraz na pravdivost jako takovou. Video klade otázky jako, kde jsou hranice našeho vnímání? Do jaké míry jsme schopni odlišit reálný obraz od jeho kopie? Implicitně se pokouší poukázat na stav dnešního člověka, který má tendenci chovat se jako pouhý pasivní pozorovatel.

 

Dalším dílem, které bude možné na výstavě spatřit, jsou Sluneční hodiny. Instalace s projekcí celodenního stínu je zamyšlením nad prožíváním času jako takového, ve všech jeho podobách. Čas je přítomný neustále, je nepřetržitým a nevratným lineárním kontinuem, které nekonečně plyne. Jak se k tomuto jevu ale staví člověk, jehož životní trvání je ohraničené? Jsme ještě schopni si uvědomovat, co je čas reálný a co konvenční? Děj se zde ukazuje jako nesamozřejmý a bez své utilitární funkce.

 

Videoprojekce popírá narativní filmový čas, který je zhuštěný, a podává ho ve své reálné konzistenci. Imitace plynutí času se konfrontuje s interiérem galerie a venkovním světem a tím dochází k reflexi vztahu mezi elementárním přírodním jevem a nástrojem technické reprodukce, který je schopen ho simulovat. Motiv stínu je precizně sjednocen s aktuálním časem, ve kterém může divák navštívit galerii - od jejího otevření do západu slunce.

 

Objekt Reakce - korodující plát v kyselině - je jediný ze tří vystavených děl, který pracuje s reálným časem a který nic nesimuluje. Využívá aktuálního času vymezeného dobou trvání výstavy a návštěvník galerie je očitým svědkem procesu přeměny. Objekt funguje jako podnět k uvědomění si plynutí a redukce našeho času.

 

Nikola Ivanov (1990) je studentem ateliéru fotografie Štěpánky Šimlové na FAMU. Pracuje především s médiem fotografie, objektem a prostorovou instalací.

 

Galerie NoD Mini je dalším z projektů Experimentálního prostoru NoD. Galerie zahájila svou činnost v srpnu roku 2012 a slouží jako rezidenční prostor pro začínající kurátory. Dosud zde působili student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Ondřej Čech a absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Veronika Zajačiková. Rozmanitý prostor galerie vyzývá i vzhledem ke svému umístění k realizaci instalací či site specific projektů. Výstavní prostor slouží především pro prezentaci díla studentů pražských i mimopražských vysokých uměleckých škol.


Komentáře