Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Rozkvetlé čechy

/ Houser.cz, 13.04.2015

„Rozkvetlé Čechy“, kulturní festival pro děti a mládež

Festival, který je mezinárodní přehlídkou hudebních a tanečních souborů i letos přivítá stovky účinkujících z různých státu např.: z České republiky, Polska, Izraele, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny, a různých regionů Ruska. Série Teplických a Pražských gala koncertů, které berou v úvahu rozkvetlou roční dobu, nabídnou rozmanitou hudební a taneční podívanou, porovnat své výkony a ukázat co umí.
Záštitu nad festivalem drží radní pro kulturu hlavního Města Prahy, Města Teplic a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Během festivalu  Rozkvetlé Čechy, který je svým charakterem určen široké veřejnosti, návštěvnicí mohou sledovat hudební, taneční a pěvecká vystoupení v podání talentovaných mladých umělců ze západní a východní Evropy.
Program velkolepé show je pečlivě připravován na základě hodnocení mezinárodní poroty. Pro diváky jsou připravené ruské, ukrajinské, běloruské, polské, izraelské, slovenské a české lidové písně a tance, písně a hudební díla světových a současných skladatelů v podání sborů, orchestrů a mládežnických vokálních ansámblů. Současně se diváci mohou těšit na pestrou přehlídku moderního a klasického tance na velmi vysoké a profesionální úrovni.
Porota složená z:  Mgr. Miroslavy Pešikové - národní umělkyně;  Doc .Mgr.Jana Marii Dobrodinského (držitel ceny ministra kultury, čestný dirigent Slovenské Filharmonie);  Davida Lukáše  (dirigent); Kateriny Rodionové (zasloužená umělkyně, balerína, pedagog), bude udělovat finanční granty vítězům jednotlivých kategoriích.
Pro účinkující v moderních nominací bude připraven workshop, který pro ně připraví Leona „Qaša“ Kvasnicová, bývalá členkou taneční skupiny UNO a úspěšná choreografka.
Účinkováním v soutěžním festivalu Rozkvetlé Čechy získávají soutěžící šanci obdržet granty na účinkování v dalších projektech Nadačního fondu, a to i mimo republiku, například v projektu Sympatie Europarku (http://www.forum-festival.com/cz/festival-v-disneylandu/program-festivalu).  V rámci tohoto projektu vystupují soubory například Pařížském Disneylandu, nebo v Italském Rimini.


O Nadačním fondu Mezinárodní Fórum mládeže
Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětských a mládežnických sportovních spolků tak, aby docházelo k motivací žáků, studentů i pedagogů a jejich následném rozvoji aktivit.
To ve svém důsledku povede ke kvalitě a kvantitě kontaktů mezi subjekty participujícími na mezinárodním poli při výměně zkušeností nejen mezi soutěžící, ale i mezi jejích vedoucími a pedagogy na festivalech, které jím umožní prezentaci výsledků své práce.
Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 03. říina 2009.


Kontakt:
Anastasia Adeeva
PR & ART Manager
World of Youth s.r.o.
ENDOWMENT FUND INTERNATIONAL FORUM OF YOUTH INTERNATIONAL FESTIVALS OF CHILDREN'S AND YOUTH ARTS
Tel.: +420-267-911-785
Fax.: +420-267-911-783
GSM: +420-773-170-954
E-mail: artmarket@praha-cz.net
www.forum-festival.com


Komentáře