Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

XDGA_160_EXPO

/ Houser.cz, 22.04.2015

Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, 21/4 - 20/5/2015

Dvě desítky modelů projektů z posledních let, knihy, dokumentace a projekce předního belgického ateliéru XDGA vedeného Xaveerem De Geyter přináší pražská Galerie Jaroslava Fragnera. Architekt a urbanista Xaveer De Geyter uvede výstavu v pondělí 20. dubna přednáškou ve Svatováclavském sále Betlémské kaple a představí ho jeho belgický kolega, architekt, urbanista a pedagog Jiří Klokočka. Projekt nazvaný XDGA_160_EXPO, nad nímž převzala záštitu velvyslankyně Belgického království v České republice J. E. Francoise Gustin, potrvá až do 20. května.

Xaveer De Geyter (1957) působil deset let jako hlavní architekt v kanceláři jednoho z nejlepších tvůrců současnosti, Rema Koolhaase. V roce 1983 patřil do týmu autorů zpracovávajících revoluční návrh pro Carrefour v Bruselu, který se zapsal do poválečné historie belgické a evropské architektury. V roce 1988 založil vlastní studio věnující se architektuře i urbanismu. Navrhuje a realizuje své stavby a urbanistické plány pro města v Belgii, Francii i Nizozemí, má za sebou řadu výstav i ocenění včetně nominací v mezinárodní Mies van der Rohe Award (například Chasse Park Apartments v Bredě).

Xaveer De Geyter rovněž vyučoval na nizozemském Berlageho Institutu, EPFL v Lausanne i na své alma mater, Institutu architektury sv. Lukáše v Gentu. Jeho práci je věnováno několik knih včetně prestižního El Croquis (2005), sám je rovněž autorem knihy o urbanismu v Belgii – After-Sprawl (2002). V pořadí čtvrtou publikaci XDGA 161 Book, jíž autorem je mladý architekt, kritik a publicista Christophe Van Gerrewey, si mohou návštěvníci zakoupit za zvýhodněnou cenu v průběhu výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera.

Putovní výstava XDGA _EXPO_160, která do Prahy přijela z římské  Casa dell’Architettura, není založená na popisech nebo zastřešující teorii, ale na pragmatickém záznamu procesu tvorby, výzkumu a výsledcích. V první řadě jsou zde modely, což dokládá i úvodní text provedený v 3D podobě. Dvě desítky projektů pro Brusel, Gent, Oostende, Antverpy, Haag, Curych, Paříž, Lucemburk, Kodaň, ale i Jeruzalém, Petrohrad či Monako si mohou návštěvníci prostudovat v dokumentaci i v podobě efektních a precizních modelů. Výstavu také doplňují videoprojekce reflexí architektových kolegů. Tyto záznamy se týkají bruselských náměstí Place Schuman a Place Rogier, které spolu s realizovanou věžovou budovou Coovi, projektem antverpské radnice a lausannským projektem pro Mezinárodní olympijský výbor IOC z minulého roku patří mezi nejvýznamnější projekty ateliéru z pohledu kritiky i samotného architekta. Zajímavostí výstavy je také monumentální tapisérie – výtvarná forma charakteristická pro české i belgické umění, na níž je prezentován jeden z projektů věnovaný dopravnímu řešení v Bruselu. Návštěvníci budou mít k dispozici materiál s česko-anglickým textem a zobrazením, sloužícím jako základní orientační průvodce projekty studia XDGA.

Pro vysvětlení svého přístupu k tvorbě Xaveer De Geyter uvádí: „Architektura není, v ideálním případě, o určování prostoru pro různé funkce, aktivity, proudy nebo programy, nebo dokonce o řešení prostorových problémů. Naopak, architektura je o vytváření možností: potenciálu lokality, skrytých příležitostí konkrétní situace v konkrétním čase, o programovém konfliktu. Jde o vyrovnávání se s nejistotou, o povolení různých známých i nepředvídatelných scénářů.
V tomto smyslu nejsou architektura a urbanismus protichůdné disciplíny vedoucí k různým výsledkům, ale jsou podobnými mediátory, jen v různých meřítcích a s různými stupni náročnosti, ale se stejným cílem – totiž umožnit život.
V našem pojetí architektury je základem k provedení pečlivého skenování a analýzy programu i kontextu – kontextu nejen jako přímého prostorového okolí obklopujícího projekt, ale jako větší oblasti sociálních, ekonomických, politických, správních, i technických otázek. A to vše na stejné úrovni důležitosti. Takovéto přesné a systematické čtení kontextu vede k matrici vědomostí, jež tvoří základ jakéhokoliv architektonického rozhodnutí. Někdy funguje tato matrice jako rámec a pozadí odložených intuicí, někdy tvoří bojiště pro bombardování architektonických návrhů, které tak pomalu získávají svoji samozřejmost prostřednictvím procesu pokusů a omylů.
Skenování vyvolává nové otázky, otevírá neprozkoumaná pole, odhaluje skryté příležitosti, nebo spojuje tzv. nekompatibility (to, co je na první pohled nespojitelné). Díky této pracovní metodě jsou všechny projekty zakotveny, integrovány v jejich kontextu. To ale neznamená, že se mu přizpůsobuje. Každý kontext má své viditelné a skryté části, proto může projekt svůj fyzický kontext ovlivnit, někdy ho zcela transformovat.
Tento explorativní přístup vede k pracovní metodě a nikoliv k nějakému stylu. Styl je vždy pro zkoumání omezující. Náš přístup nás chrání před dogmatickým myšlením, před příliš úzkou agendou, před nebezpečím jednoho směřování či anekdoty.“
                                                         Xaveer De Geyter

Kontakt, press materiály, rozhovory:
Klára Pučerová
E: klara@gjf.cz
T: 222 221 746
M: 602 404 920

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
W: gjf.cz
FB: Galerie Jaroslava Fragnera
TW: @fragnerka
Otevřeno út-ne 11-19h


Komentáře