Jak vybírat v kalendáři
SKRÝT KALENDÁŘ
ZOBRAZIT KALENDÁŘ

Restaurace Touch

/ Mariana Zilynská, 13.09.2010

Vizi restaurace Touch, kterou naleznete naproti jednomu ze staroměstských chrámů, lze představit jako záměr a snahu, aby kultura stravování byla pojímána coby vzpruha pro organismus i pro mysl, nikoli jako zátěž nebo nudná rutina.


To je jeden z důvodů, proč se cíleně vyhýbá gastronomickým stereotypům a za tímto ušlechtilým účelem přijímá restaurační kolektiv inspiraci z různých světových destinací. Komponují zde průběžně obměňovaná menu snoubící nápaditost, prvotřídní kvalitu a cenovou dostupnost.

 

U položek ze stálé nabídky se u každé položky uvádí kalorická dotace, díky čemuž můžete mít přehled o nutričních hodnotách. Navíc jsou mezi surovinami preferovány fair trade a bio produkty, což se na výsledku výrazně projeví. Provozovatelům záleží na harmoničnosti prostředí a tomuto kritériu přizpůsobují vše, čím návštěvníky zahrnují. Svébytný interiér sází na střídmou eleganci barev, vybavení i doplňků, přičemž dovedně vyvažuje účelnost se stylovostí atmosféry.

 

Při projektování prostoru se pamatovalo také na působivou mnohotvárnost světla, čehož tady dokázali maximálně využít. Opeřený přídomek podniku tedy nenavozuje jen konotace s okřídlenými tvory, ze kterých především se přichystávají místní delikátní pokrmy, ale odkazuje také na péřovou nadýchanost, čerstvost, na lehké rozpoložení, které vám může být vlastní zásluhou prozíravého životního stylu - takového, jaký restaurace Touch podporuje. Jelikož je v naplňování svých záměrů důsledná, lze si od každé návštěvy tohoto místa slibovat celistvě osvěžující, podnětný a nepomíjivý zážitek.

 

Restaurace Touch

Jakubská 4, Praha 1


Komentáře